Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Οδηγίες ερωτηματολογίου.

Σε περίπτωση που κάποιοι αναρωτιούνται για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διευκρινίζονται τα εξής:
α) Δε χρειάζεται να συμπληρώσετε το πλήρες όνομα του παιδιού αφού η ανωνυμία είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείστε απλώς τα αρχικά του ώστε να μπορέσει να γίνει η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί.
β) Δεν συμπληρώνετε τις στήλες που αφορούν τη 'βαθμολογία', ούτε βεβαίως τον τελευταίο πίνακα διότι αυτό αποτελεί έργο του ερευνητή.
Το πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης Strong Start, όπου εφαρμόζεται σε σχολεία του εξωτερικού, προσφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη στα παιδιά μας κι επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά τους σε μεγάλο βαθμό. Είναι άριστα δομημένο & προβλέπει την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πορεία των δραστηριοτήτων σε εβδομαδιαία βάση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος μας βοηθά στη συγκέντρωση ουσιαστικών στοιχείων για την πιλοτική εφαρμογή του και θ' αποτελέσει εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής προόδου των παιδιών μας. Επομένως η συνεργασία σας είναι πολύτιμη & σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου