Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων 2014-2015

Για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουμε υποβάλει προς έγκριση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύο προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων . 
Το πρώτο υπάγεται στον τομέα Αγωγής Υγείας κι ονομάζεται "Πώς χρωματίζουν την καρδιά η λύπη, ο φόβος κι η χαρά;"
και το δεύτερο με τίτλο "Ο λύκος κι η χελώνα βοήθεια ζητούν από τον πλανήτη να μην εξαφανιστούν" βεβαίως ανήκει στον περιβαλλοντικό τομέα.
Μόλις εγκριθούν, θα αναρτήσουμε στη σελίδα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό περιεχόμενο, τους στόχους και τη μεθοδολογία που σκοπεύουμε ν' ακολουθήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου